Våra kunder > Samfällighet nr 1

Du som är medlem i Samfällighet nr 1 bor på någon av följande gator.

Skördevägen
Sädesvägen, jämna nummer
Plöjargränd 135-157

Medlemskapet innehåller:
Det analoga basutbudet
Det digitala basutbudet
Möjlighet till Sydantenns hela programutbud. Särskilt avtal tecknas.
Möjlighet att använda ALFA:s elavtal

 

I avgiften till ALFA ingår:
Medlemsavgift
Nätavgift, eftersom ALFA äger och renoverat koaxialnätet.
Serviceavgift
Copy Swedeavgift

För 2016 är avgiften 1 755 kr per fastighet.