Support

Uppdatering pågår. Sidan är ej komplett.

Du kan kontakta oss på olika sätt för att få service och support.

Felanmälan/Service av TV

1. Telefon 07 08 34 33 65
2. E-post. Använd kontaktformuläret här.

Felanmälan/Service av Internet/Fiber

  1. Telefon
  2. E-post. Använd kontaktformuläret här.

Ändring av program i tilläggsutbudet.

1. Ring Sydantenns kundtjänst, 040 601 22 22

Ekonomifrågor

Föreningsfrågor

1. Mail till eddie@alfavision.se
2. Telefon, 07 08 89 97 33, Eddie

Fakturering av program och kort.

1. Mail till Sydantenns kundtjänst 
2. Telefon till Sydantenns kundtjänst, 040 601 22 22