Föreningen > Medlemskap

Ett medlemskap i ALFA VISION innebär att man får ta del av basutbudet i TV-nätet. Basutbudet är olika beroende på om du tar emot det analogt eller digitalt.

Går vidare till basutbudet:
Analogt basutbud
Digitalt basutbud

Vidare har medlem rätt att ansluta sig till de elavtal, som styrelsen förhandlat fram.

Fastighetsägare i  Östra Lerberget kan bli medlem i ALFA VISION.
Man betalar då en medlemsinsats på 200 kronor.
Årsavgiften för medlemskapet är fn. (2019) 1500 kronor.

I samband med överlåtelse av fastighet, följer normalt medlemskapet i ALFA med till den nya ägaren. Säljaren ansvarar för att meddela föreningen ny ägare, eller om medlemskapet ska upphöra.

Den som är lagfaren ägare den 30 juni är betalningsansvarig för årsavgiften.

Uppsägning av medlemskap i föreningen ska ske senast den 30 september för att upphörandet ska gälla från kommande årsskifte i enlighet med våra stadgar.