Föreningen > Avgifter

Nytt medlemskap

Medlemsinsats,  200 kronor
Anslutningsavgift, 1 800:-

Årsavgift

F.n. 1 450:- (2014) Betalas senast den 30 juni.

Inbetalning sker till förenings bankgirokonto 5983-2139