Elavtal

ALFA VISION:s medlemmar har möjlighet att ansluta sig till det nya elavtal som ALFA har tecknat med Svensk Naturkraft AB. Det nya avtalet gäller tom 30 juni 2019.

Avtalet gäller i 3 år.

Önskar du som medlem ansluta dig till gällande avtal, är du välkommen att kontakta oss. Tel. 070-834 33 65 eller via e-post.