Elavtal

ALFA VISION:s medlemmar har möjlighet att ansluta sig till det nya elavtal som ALFA har tecknat med Skelkefteåkraft AB. Det nya avtalet gäller tom 30 juni 2022.

Avtalet gäller i 3 år.